Languages
Hebrew flagEnglish flagRussian flag

סדנת צחוק

צחוק הינו ביטוי פיזיולוגי שמחצין ומבטא משחק, התנהגות עולצת, ורגשות חברתיים חיוביים כשמחה, עליצות, קונדסות וכדומה. בתהליך הצחוק מתכווצים שרירים שונים בגוף - ובעיקר הסרעפת ושרירי הפנים, ועקב כך מוצא אוויר מהריאות בלחץ תוך השמעת קולות צחוק.הצחוק בצורתו הבידורית כבש את תרבות הפנאי, הצחוק נתפס גם כמשדר בריאות טובה הן נפשית והן פיזית. מדענים טוענים שהצחוק יפה לבריאות ומשתתף בתהליך הריפוי אצל חולים. במחקרים נמצא שלאחר הצחוק ישנה ירידה בהורמוני הדחק כמו האדרנלין והקורטיזול, דבר המחזק את המערכת החיסונית ומוריד את לחץ הדם. הגוף גם משחרר אנדורפינים שמשפרים את מצב הרוח.
laughter2 laughter benefits-of-laughter

בניית אתרים
site by