Languages
Hebrew flagEnglish flagRussian flag

סדנת יוגה

מסורת עתיקה שמקורה בהודו. משמעות המילה יוגה היא חיבור, איחוד או מיזוג. משמעות של הירתמות למשימה שהיא מציאת האיחוד בין הגוף לנפש כמו גם בין האדם לאלוהות. יוגה היא דרך חיים המושתתת על הפילוסופיה ההודית אשר גורסת כי כל הקיום מבוסס על כוח עליון, אנרגיה אחת, רוח אוניברסאלית. היוגה נותנת כלים ליחיד, בדרכו לאיחוד רוחו עם הרוח האוניברסאלית, בדרכו לשחרור.
yoga3 yoga2 yoga

בניית אתרים
site by