Languages
Hebrew flagEnglish flagRussian flag

העצמה ויכולת אישית

תהליך העצמה מוגדר כמעבר מתפיסה עצמית המעריכה מסוגלות נמוכה יחסית לביצוע ולמימוש של מטרה למצב של חוזקה המאופיין בתפיסה עצמית גבוהה, הערכת יכולת והשפעה על מימוש ובקרה על החיים. תהליך של העצמה מבוסס על התנהגות מכוונת, פרו אקטיבית, פעילה ויוזמת. אנשים מועצמים הם בד"כ בעלי מודעות, מחויבים, פעילים ובעלי הערכה עצמית ותחושה של שליטה ממשית על חייהם.
לספק כלים להעצמה אישית של המשתתף כאדם אינטראקציות תקשורתיות אפקטיביות, ליצירת כלים לצמיחה אישית ותעסוקתית, להתפתחות ולהשגת מטרות בעלות משמעות למשתתף. זאת על ידי מסע אישי של כל משתתף אל הרצונות שלו, ושימת דגש על החוזקות והייחודיות שלו.
self_confidence self empowerment

בניית אתרים
site by