Languages
Hebrew flagEnglish flagRussian flag

משה!!!!


אני מבקש שוב להודות לך בשמי ובשם מרים רעייתי על האירוח הנאה ובמיוחד על ההיכרות בינינו.

כפי שדיברנו ברגע שאקבל ממך את הנתונים נכניס זאת לאינטרנט האירגוני שלנו לצורכי החלטות לגיבוש אגפי

וכן בתפוצה מלאה לכל עובדי הקבוצה לצורכי הזמנה אישית/ משפחתית של כל אחד בנפרד


יונה הנדל  |  מנהל אגף מנהל ומשאבי אנוש

בניית אתרים
site by