Languages
Hebrew flagEnglish flagRussian flag

מכתב תודה


לכבוד

משה מזרחי, בעלים

קלאב רמון

נחל גרופית 5

מצפה רמון


מכובדי,


עם סיום סוף השבוע של חברי איגוד הישראלי לעיתונות תקופתית, שנערך במלון קלאב רמון, ברצוני להודות לך על השהות שהפכה לחוויה.


טיפולך האישי והמסור, המזון המגוון והשביע, שפע האירועים ובעיקרם, הכרת המכתש באמצעות רכבי 4X4, נתנו לנו תחושה של עוד.


הכרנו מצפה רמון מכניסת אורחים ושונה מזו המוכה והדואבת שמצטיירת בתקשורת.

נזכיר כמובן את המחיר הסביר, שבעדו נתקבלה תמורה מעל ומעבר.


נע העבר הוקרתנו ותודותינו גם לצביקה שריתק אותנו בסיפורים המעניינים.


שא ברכה והצלחה.


בכבוד רב,

יוסף פרנקל, יו"ר

האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית


בניית אתרים
site by