Languages
Hebrew flagEnglish flagRussian flag

חדר מלח

הרפואה האלטרנטיבית מתגאה בהישגיה ההופכים להיות משמעותיים בכל שנה. החידוש האחרון והמלהיב ברפואה ההוליסטית הוא חדר מלח. כשמו כן הוא, חדר המוקף קירות מלח מיוחדים. מלח זה, מצוי במכרות מלח בעומק של 300 מטרים שהתגלו בעיקר באירופה ובפרט, אוקראינה.

על אף שבעבר, חדרי מלח היו דורשים ירידה אל מעמקי האדמה הרי שכיום הם זמינים לכל אחד, בכל העולם וכמובן גם בישראל.

d797d793d7a8-d79ed79cd7974

בניית אתרים
site by